torsdag 17 november 2011

Historien upprepar sig - Bjästa nu i Täby

En ny våldtäkt i skolan. Rektorn menar att det är något som pojkar gör och att offret måste vänja sig.
 
Ibland undrar jag exakt hur dum man får bli och alltjämt få betraktas som en människa.
 
Fredrik Reinfeldt, som är gammal och seminuvarande Täbybo, uttryckte följande i fallet i Bjästa;
 
 "En kvinna som blir utsatt för sexuella övergrepp är offret, det är henne vi ska stödja. Hon har inte gjort något fel, säger Fredrik Reinfeldt.
Statsministern konstaterade sedan att vi "ännu en gång" ser dubbla kränkningar av brottsoffer:
- Det är ett svek mot alla kvinnor." Expressen 27 mars 2010
 
Säga vad man vill, men den rektorn ska inte arbeta i närheten av barn. "Måste vänja sig"... det är ju så jävla dumt...
 

måndag 31 oktober 2011

The world is listening...

Jag reflekterar över vissa fina (not) uttalanden som människor med lågt IQ gärna uttalar.
Nu senast var det Moderaternas Hans Wallmark ang. debatten om deras idéprogram. Jag fastnade för uttalandet "Vi var för lika rösträtt för män". I herrklubben kanske detta är fullt legitimt, men knappast en kamp för jämställdhet och jämlikhet.
Som vanligt är det så att översittarna själva inte märker när de utövar sitt översitteri.
 
Eftersom de lever i sin egen lilla värld förstår de inte heller vad de gör. Att de aktivt varit emot avskaffandet av apartheid innebär i deras värld raka motsatsen, eftersom "de stackars negrerna" annars kan bli utan jobb.
 
Men lite har vi väl ändå moderaterna att tacka för - de har ju trots allt infört slaveriet i Sverige.
 
Till synonymordlistan: Moderat - empatilös, människohatare, översittare, befriad från sunt förnuft, människa som ej bör skaffa barn för att skona sin tänkta avkomma.
 
Nazismen och nazisterna är förbjudna, varför förbjuder man inte moderater?
 
Och sedan får personalen på akuten överfallslarm och så får de inte bära halsband för att inte bli strypta.
Ingen som funderat på att korta ner väntetiderna så att frustrerade, rädda och oroliga barn och föräldrar kan få vård inom rimlig tid?
 
Vi är glada för att Uppdrag Granskning äntligen tittar på hur man blir behandlad när man kommer i kontakt med socialtjänsten och hur godtyckligt ett omhändertagande kan vara. Det kan omöjligt vara så många misstag som sker inom denna förvaltning, det måste vara så att en stor del av handläggarna njuter av att förstöra familjer. Det finns fall där omhändertagande är nödvändigt men alldeles för ofta är det felaktiga omhändertaganden.
 
Och så är det också den s.k. vanvårdsutredningen. Först skulle drabbade få ersättning, sedan ändrade sig någon (moderaterna i regeringen?), men de fick sedan backa p.g.a. den åsiktsstorm som följde. Tyvärr har man satt en gräns. Barn som misshandlats efter 1980 får ingen upprättelse.
Vad som än värre är, är det faktum att ingen verkar vara intresserad av att stoppa nyinflödet av ärenden till liknande utredningar.
Barn fortsätter att utsättas för samma eländiga behandling som man gjorde då. Hur ska man lösa det? Man verkar ju som sagt inte vara intresserade av att få stopp på skiten, så det får väl helt enkelt tas på löpande konto. Lidandet kan inte mätas så det skiter man i.

söndag 14 augusti 2011

Avsaknad av fungerande rättssystem...

Ett väl fungerande rättssystem kan vi i Sverige inte anses ha.
 
För att ha ett sådant måste vi uppfylla kraven på rättslig prövning inom skälig tid, opartiska domstolar, opartiska myndigheter, med en utgångspunkt om att en anklagad är oskyldig tills man bevisats skyldig. Man ska alltså inte behöva bevisa sin oskuld. Det är åklagaren som ska bevisa den anklagades skuld. Idag betraktas man kanske som oskyldig i vissa fall, men man behandlas definitivt inte som oskyldig. För vilken Polis slår en oskyldig person?
 
Bara för att en anklagad inte vill svara på polisens frågor, får man inte utgå ifrån att det innebär att man är skyldig till något.
Detta innebär ju också att man inte behöver yttra sig om man kallas som vittne om vittnesmålet samtidigt berör en själv, dvs att vittnesmålet kan innebära att vittnet avslöjar något som kan ligga den själv till last. Ett avstående av sådant yttrande får inte heller innebära att vittnet får straffas på något sätt för detta.
 
Allt detta regleras tydligt i Lissabonfördraget (högsta gällande rätt), Europakonventionen om de mänskliga rättigheterena och Regeringsformen. Om annan lägre lagstiftning säger annat, gäller den inte, eftersom de här angivna lagarna är överordnade.
 
Tyvärr har Regeringsformen ingen eller väldigt liten verkan i det vardagliga Sverige, trots att det ska vara tvärtom. Detsamma gäller Lissabonfördraget och Europakonventionen. I takt med tiden stärks dock Lissabonfördragets och Europakonventionens värde i och med fällande domar mot Sverige. Dock sker det långsamt tack vare den långsamma hanteringen i alla instanser, vilket man utstuderat räknar med, varför man från myndighetshåll inte alls har några intentioner om att följa sagda lagstiftningar.
I slutändan är det dock ett brott att inte följa t.ex. Lissabonfördraget, men eftersom det saknas beivransmöjligheter, fortsätter myndighetsutövare att strunta i enskildas lagstadgade rättigheter.
 
Det är också fascinerande att myndigheters brott mot folket inte kan beivras i de flesta fall, men folkets brott mot myndigheter beivras tämligen omgående.
Utrymmet som finns är som regel tjänstefel, men åklagare väljer i de allra flesta fall att inte gå vidare med sådana brott. Kanske väljer de detta p.g.a. att de själva är en del av dessa myndigheter. Myndigheters brott mot barn och sekretesslagen tycks stå allra längst ner på skalan bland de brott som åklagare väljer att gå vidare med. Notera här också att det är fråga om deras mer eller mindre godtyckliga val av mål att gå vidare med.
 
Bara det faktum att det för enskilda tar ca 2 år att få ett ärende prövat i domstol är ju helt groteskt i något som ska kallas ett rättssamhälle. Med lite otur kan det ta ytterligare 2-6år.
Rör det äldre medborgare, är det inte helt ovanligt att de hinner dö innan ärendet avgjorts.
 
Den s.k. rättsstaten Sverige är mycket väl medvetna om detta missförhållande och har fällts flertalet gånger för detta, men vad hjälper det, när ingenting görs för att rätta till problemen. Man gör massor av saker inom Domstolsverket, men ingenting resulterar i en snabbare handläggning, varför åtgärderna inte kan ses som åtgärder för att korta handläggningstiderna inom domstolarna.
 
Kanske är det så här man föder människor som Breivik, även om det är en annan riktning på hatet...
 
 
 
 

onsdag 10 augusti 2011

Skriv inte på delgivningen om betalningsföreläggande!!

Numer uppmanar jag ALLA jag hjälper eller möter att ALDRIG skriva på delgivningar.
 
Anledningen är att systemet är sjukt och inte till någon som helst fördel för gäldenärer.
 
Jag har själv alltid skrivit på dessa och tar upplysningen på handlingen på orden, dvs att man endast skriver under på att man tagit emot handlingen.
Man har sedan en tid på sig att komma med invändningar. Som gäldenär har man 10 dagar, vilket har visat sig är väldigt lätt att glömma, beroende på tid på året, dödsfall i familjen etc. Normalt har man i andra sammanhang ca 3-5 veckor på sig, men i samband med betalningsförelägganden har man endast 10 dagar.
Det ska nämnas att borgenärer ofta har minst 2 veckor på sig för yttranden när det gäller kronofogden. De har även lätt att få till förlängd tid, vilket är mycket svårare för en gäldenär.
 
Enda sättet att någorlunda jämna ut skevheten är att helt sonika låta bli att skriva på några delgivningar och helst vänta så länge att det blir aktuellt med spikning. Då får man i vart fall några veckor på sig att komma med en invändning och på det sättet kan man minska risken för att felaktiga fordringar fastställs som riktiga och man får ett utslag emot sig som i värsta fall kan följa med resten av livet, även om man från början inte hade skulden alls.
Hinner man inte få in invändningen på 10 dagar, är det kört. Vem som bestämt detta vet jag inte. Jag gissar på Riksdagen, men skulle inte bli förvånad om det är Kronofogden själv.
 
Sjuka, sjuka system som är allt annat än opartiskt.
 
Läs även andra bloggares åsikter om inkasso kronofogden betalningsföreläggande delgivning
 
intressant.se

lördag 16 juli 2011

Dagens gärning

Jag tänkte att det var en god gärning, men är inte säker på det. En gärning är det i alla fall och den ger ett litet uns av tillfredsställelse.
 
Det finns en restaurang som jag besöker ibland. Där händer det att de inte registrerar mitt köp i kassan. Tidigare i mitt liv skulle jag förfäras av det, men efter år av myndighetsmissbruk från Kronofogdens sida, känner jag mig riktigt nöjd med det lilla.
 
Min inställning ändras inte speciellt av att se massor av människor få sina rättigheter kränkta av de myndigheter som är satta att försvara desamma.
 
Inte blir det direkt bättre av att Sverige deltar i blockaden av Gaza. Varför ska plötsligt Europa ge sig in och aktivt förhindra humanitär hjälp till det belägrade området? Varför stödjer Sverige detta agerande? Var är frihetspolisen nu?
 
Bedrövligt är vad det är.
 
Och eftersom vi har lagstiftare som satt i system att stjäla från fattiga och ge till rika, så applåderar jag alla försök att återta en viss del av kontrollen, även om det "bara" är genom att undanhålla staten skatteintäkter.
 
Kanske ändrar jag mig igen den dag då Kronofogden arbetar för att skydda statens kassa, när svenska medborgare ges reella mänskliga rättigheter och där vår Regeringsform följs, när sjuka får del av den försäkring de betalt, när Polis och Kriminalvård respekterar människor och inte godtyckligt misshandlar eller på annat sätt straffar människor och när Sverige fördömer dödsstraff utan föregående rättslig prövning. Carl Bildt hyllade t.ex. just dödsstraffet mot en person som inte fått rättslig prövning.
 
Myndigheter och lagstiftare gör det inte lätt att känna respekt för dem... Men det är som vanligt i Sverige, det pratas mycket i maktens korridorer, men det händer inte så mycket egentligen.
 
Regeringen struntar ju t.ex. i vad Riksdagen bestämmer. Finns det då något syfte med Regeringen och Riksdagen, eller kostar det bara en jävla massa pengar?
 

torsdag 7 juli 2011

Är Polis och Åklagare rekryterare till den undre världen?

Polis och åklagare - Vill de egentligen ha uppgörelser i undre världen? Om så, är det för att upprätthålla sin egen existens?
 
En person stjäl en iPhone, värd ca 6000kr. Inom loppet av ett par timmar har den sålts till en hälare för 1600kr. Stölden anmäls och telefon samt simkort spärras. 
Tjuven namnges och dennes bostad uppges.
Ganska enkelt skulle man kunna hitta tjuven, hälaren och dessutom som en "bonus" kunna ta någon för narkotikabrott.
 
Skönt kan man tycka, men....
 
Polis och åklagare är av annan uppfattning och fallet läggs ner efter ca 1 vecka.
Kanske tänker man sig att man bäst gör upp detta "man mot man".
Kanske tänker man sig att förtroendet för polisen redan är så lågt, så det är ingen idé att spilla tid på dessa anmälningar.
 
Sagt och gjort, så kanske det blir aktuellt med att märka någon i denna soppa. Antingen genom "vanlig" misshandel, med bultpistol eller vanlig hederlig pistol. 
En arm, ett ben, en fot, ett knä? Ett öra kanske. Något som kan ge bestående men, men inte döda. Ungefär så ser det väl ut och som det verkar sker detta med polisens och åklagarnas tysta medgivande.
 
Med tanke på att offret inte tidigare varit del av den undre världen, har man kanske också, från polisens sida, hjälpt till att rekrytera en person som vill utkräva hämnd. 
 
Och det är inte ett dugg konstigt att gängvärlden ökar, eftersom det verkar vara det enda sättet att beivra brott som begås. Polis och åklagare gör det ju inte.
 
 
 
 
 
Forum för överskuldsatta: Svenska Gäldenärsföreningen Fresh-Startlördag 18 juni 2011

Och Björklunds militärskola blir bara sämre och sämre... snart sämst i klassen?

 
 
Åter hamnar Sverige under snittet i internationella mätningar.
 
Björklund fortsätter att prata om sina visioner och skylla på förra regeringen. Detta trots att de som då var elever inte längre är elever.
 
Men lite söt är han väl ändå, när skolk ska in på schemat och så är han själv en av de värsta skolkarna... Självinsikt?
 
 
 
 
 
 
Forum för överskuldsatta: Svenska Gäldenärsföreningen Fresh-Start
 
 "Svaranden - som i och för sig hade vettiga poänger - men som inte alls kunde föra sig i rättssalen och dessutom hade uppenbara svårigheter att förstå det perfekt logiska i att de 200 kr han hade betalat fem år tidigare nu innebar att han var tvungen att betala ytterligare 15 000 kr (visst är juridiken vacker?) - fick nu för första gången lära sig skillnaden mellan att ha rätt (vilket han hade) och att få rätt (vilket jag fick, inklusive ersättning för rättegångskostnader för min eminenta arbetsinsats inför rätten). Muhahaha." Peter Hellman, informationschef Alektum Inkasso
 
 
Läs även andra bloggares åsikter om alektum sverige regeringen riksdagen björklund skolan skolk